7

دمپر کانال

0 نظر برچسب: , , , , ,

اصولا  از اين محصول برای کنترل ميزان دبي هوا در کانال ها و دريچه ها بهره گرفته میشود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا همانند شير آب در…