آرشیو برچسب ها : قیمت دستگاه اکونومایزر

اکونومایزر از سیستم فوق جهت افزایش بازدهی دیگ بخار و استفاده مطلوب  وبهینه از انرژی گرمایی خروجی از اگزوز دیگ بخار بهره گرفته میشود. موارد استفاده اکونومایزر: قابل استفاده در محل دودکش (اگزوز) دیگ بخار به دو صورت ثابت و متحرک و با بهره گیری از انرژی گرمایی اتلافی حاصل از دود های خروجی دیگ […]