هواکش-صنعتی

هواکش صنعتی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

هواکش صنعتی فن (Fan) دستگاهی است که جریانی از سیال یا هوا را از خود عبور می دهد. این عبور توسط پره ها و تیغه هایی انجام میشود که هوا…