آرشیو برچسب ها : قیمت ترمومتر

منبع انبساط قابل ارائه در ۲ سایز ۶ و ۸ لیتری جهت استفاده در پکیج میباشد. ترمومتر در دو مدل اتصال از پشت و اتصال از زیر جهت نمایش همزمان درجه و فشار آب به ترتیب ۰-۴ bar و ۰-۱۲۰ C طراحی و ساخته میشود.