6

اواپراتور سردخانه ای

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتورهای سردخانه ای اواپراتورهای این شرکت در24 مدل باظرفیت های 2/5 الی 76/5  kw مطابق استاندارد کاتالوگ تولید ودرخارج ازاین  ظرفیت ها بر اساس سفارش قابل تولید می باشند. بدنه…