آشغالگير-ريز-مکانيکي-دوار-اتوماتيک

آشغالگیر ریز مکانیکی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

آشغالگیر ریز مکانیکی دوار اتوماتیک شرح واحد آشغالگیری فاضلابی که وارد تصفیه‌خانه می‌شود دارای تکه‌های چوب ریشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه دیگر میباشد. جهت حفاظت از تجهیزات و…