نگهداری چیلرهای جذبی

نگهداری چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

ملاحظات نگهداری چیلر جذبی ملاحظات نگهداری دفتر ثبت گزارش روزانه چیلر امروزه بعد از اینکه یک چیلر جذبی نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت چیلر بدون اواپراتور تمام…

سیالات سیستم جذبی

سیالات سیستم جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

سیالات مورد استفاده در سیستم جذبی شاید عمده ترین تفاوت بین سیکل های تراکمی بخار و تبرید جذبی نوع مایعات استفاده شده می باشد.سیکل تبرید تراکمی بخار به طور کلی…