رطوبت ساز سالن قارچ

رطوبت ساز سالن پرورش قارچ

0 نظر برچسب: , , , , , ,

این دستگاه از یک رطوبت ساز معمولی و یک اتاقک جانبی تشکیل شده است. اتاقک جانبی دارای دو عدد دامپر می باشد. این دو دامپر به وسیله چرخ دنده و…