فیلتر-شنی--و-کربنی

فیلتر شنی و کربنی

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

فیلتر شنی از سیستم فوق برای از بین بردن ذرات معلق (Suspended Solids ) تا قطر 50 ميكرون یا به بیان ساده کاهش کدورت آب و فیلتر کربنی جهت از…