هوزینگ-فیلتر

هوزینگ فیلتر

0 نظر برچسب: , , , , , ,

هوزینگ فیلتر های میکرونی عملکرد فیلتر هوزینگ : برای حذف ذرات معلق موجود در آب از قطر 1تا قطر 10 میکرون بکار برده می شود .در داخل پوسته بسته به…