42

فيلتر پرس ممبراني

0 نظر برچسب: , , , , , ,

فيلتر پرس ممبراني و چمبر پلیت فیلترپرس معمولی طراحی و ساخت دستگاه فیلتر پرس به دو صورت اتوماتیک و دستی، با پلیتهای معمولی و ممبرانی انجام میشود، استفاده از جکهای …