فن---2

فن سانتریفوژ بکوارد

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

سانتریفوژ بکوارد فن های سانتریفوژ توسط نیروی گریز از مرکز عمل تخلیه هوا را انجام میدهند. این نوع فن بصورت انتقال نیرو مستقیم ، پولی و تسمه و کوپلینگ طراحی…