فن و هواکش

هواکش

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

برای تهویه مطبوع نیاز به سیستم کانال می باشد که فن های لوله محوری، برد محور یو یا سانتریفوژ را می توان مورد استفاده قرارداد. زمانی هم که سیستم کانال…