فلاش تانک

فلاش تانک

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

زمانی که هنگاميكه آب با دمای بالا  و پر فشار از بخش تخلیه سیستم ديگ بخار (Blowdown) خارج مي‌شود و از درون شيرهاي كنترل جريان (يا تله هاي بخار) در…