86

کلکتور گرمایش از کف

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

کلکتور گرمایش از کف از کلکتورهای CFD و FHF جهت تنظیم دما و جریان در سیستم های گرمایش از کف استفاده میشود.CFD  از یک کلکتور ۵/۴ اینچی برای جریان رفت…