ژنراتور ازن

ژنراتور اوزن

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

است بدن بزرگ از مواد نوشته شده در ازن و استفاده از داخل خانه ازن وجود دارد. با این حال، بسیاری از این مواد باعث می شود ادعا یا تساوی…

ژنراتور-ازن

ژنراتور ازن

0 نظر برچسب: , , , , ,

فرمول شیمیایی گاز ازن O3 میباشد و قویترین اکسیدکننده طبیعت به شمار میرود.ازن به دو روش در طبیعت تولید میشود:1) تابش نور فرابنفش صاتع شده از خورشید. 2) تخليه الكتريكي…