پکينگ-تصفيه-فاضلاب

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب

0 نظر برچسب: , , , , , ,

پکینگ (مدیای) ثابت تصفیه فاضلاب فرآیند لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS)  این فرآیند برای افزایش غلظت بیومس در تاسیسات تصفیه فاضلاب برای رسیدن به استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر پساب و یا…

پکينگ-تصفيه-فاضلاب

پکينگ تصفيه فاضلاب

0 نظر برچسب: , , , , ,

پکينگ (مديا)ي معلق تصفيه فاضلاب   سیستم IFAS با رشد چسبیده معلق (MBBR) در این سیستم از مدیای کوچک (رندوم مدیا) با سطح ویژه بالا استفاده میشود. این سیستم به…