پکیج-کلر-زنی

پکیج کلر زنی

0 نظر برچسب: , , , , ,

پکیج کلرزنی کلرزنی یا استفاده از ترکیبات کلر یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و حذف پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد. با توجه…