پمپ-لوارا

پمپ لوارا سری DN

0 نظر برچسب: , , , , ,

الکتروپمپ کف کش لوارا موارد استفاده: قابلیت تخلیه آب های گل آلود آبیاری با استفاده از آب های مخازن و انبارهای آب باران، جوی، حوض و رودخانه از مشخصات هیدرولیکی…