آرشیو برچسب ها : فروش پمپ حرارتی زمین گرمایی

پمپ حرارتی زمین گرمایی امروزه سیستم های زمین گرمایی به عنوان یکی از کار آمدترین روشها، جهت رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی و آسایش مردم به حساب میروند. این سیستم ها قابل ارائه به دو صورت آب به هوا  از ظرفیت ۲ الی ۶ تن و آب به آب از ظرفیت۴ الی ۲۰ تن میباشند. […]