83

پست برق کمپکت

0 نظر برچسب: , , , , ,

پست برق کمپکت پست های Pad-Mounted جهت نصب در فضاهای داخلی و خارجی روی سکوی بتونی طراحی شده اند. پست فوق مناسب برای تامین انرژی برق در شبکه کابلی زیر…