انواع فیلترشنی

فیلترشنی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

فیلتر شنی تولید گروه صنعتی دمایار جهت گرفتن املاح معلق و برخی از ناخالصیهای محلول در آب ، با استفاده از مواد منعقد کننده شیمیایی و تصفیه مقدماتی یا بدون…