هیت-پمپ-آبی

هیت پمپ

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

هیت پمپ آبی از این سیستم میتوان جهت تامین تهویه گرمایش و سرمایش استفاده کرد. کلیه هیت پمپ ها توسط یک درب آب به یکدیگر وصل میشوند. وقتی که هیت…