هواکش-گلخانه-ای

هواکش گلخانه ای

۰ نظر برچسب: , , , , ,

هواکش گلخانه ای این هواکش دارای هوادهی زیاد، آلودگی صوتی کم، مصرف انرژی پایین میباشد. این هوا کش ها مجهز به دمپر اتوماتیک و عملکرد مطمئن میباشند که نیاز بسیار…