صنعتی

هواکش صنعتی ایرفویل

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

فن های سانتریفوژ به وسیله نیروی گریز از مرکز ، هوا را تخلیه میکنند. این نوع فن بصورت انتقال نیرو مستقیم ، پولی و تسمه و کوپلینگ ساخته میشوند. جنس…