نوار نقاله

نوار نقاله

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

نوار نقاله: کاربرد این دستگاه برای بارگیری و انتقال انواع کیسه ،کارتن،مواد مثل گندم ،ذرت به صورت فله،محصول مثل دان پلت می باشد و به علت حرکت بسترنقاله یا نوار…