سینگل-فوروارد

فن سانتریفیوژ سینگل فوروارد

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

فن سانتریفیوژ سینگل فوروارد فن پروانه به جلو خمیده می باشد و به طور کلی کاربرد آن در کانال میباشد . در حالی که پروانه چند پره برای هوای پاک…