شیر-زانو

شیر زانو

0 نظر برچسب: , , , , ,

ساخته شده جهت تحمل حرارت سیال تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و ۶ اتمسفر فشار ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی دارای بازده حرارتی سریع و بالا بر پایه دهانه…