سیستم-تهویه-گلخانه

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , , ,

دستگاه ایرواشر دستگاه ایرواشر غبار وذرات و سایر آلودگی ها را از هوایی که به آن وارد می شود زدوده و هوای تمیز را بیرون میدهد . هوا به وسیله…