مزغ تخمگذار

پرورش مرغ مادر

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پرورش مرغ مادر گوشتی: با وجود تدابیر فنی اصلاح نژادی ،دیگر هیچ جای نگرانی در مورد انتخاب ژنتیکی مرغ های مادر تجاری وجود ندارد.حتی در سطح اجداد ،انتخاب واقعی برای…