دستگاه تصفیه آب خانگی

تصفیه آب فیلتردار خانگی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

دستگاه تصفیه آب خانگی مدل UF-6S دستگاه تصفیه آب خانگی مدل UF-6S از نوع الترا فیلتریشن می باشد و تعداد فیلتر های تشکیل دهنده دستگاه 6 عدد میباشد. دستگاه تصفیه…

دستگاه تصفیه آب

تصفیه آب RO5

0 نظر برچسب: , , , , , ,

دستگاه تصفیه آب خانگی دستگاه تصفیه آب خانگی مدل RO-5C از نوع سیستم های اسمز معکوس 5 فیلتره می باشد با این فرق که کلیه بخش های آن به وسیله…