آرشیو برچسب ها : فروش تخم مرغ نطفه دار

جمع آوری تخم ها: بهتر است تخم های نطفه دار ۳ تا ۴ بار در روز(در تابستان ۵ تا ۶ بار)از سالن های پرورش مرغ تخمگذار جمع آوری شده و به سرعت شرایط خنک شدن آنها فراهم گشته و از سالن پرورش خارج شوند . جمع آوری مستمر تخم ها ،از شکسته شدن در بستر،پیشرفت […]