بیوراکتورهای-غشایی

بیوراکتورهای غشایی

0 نظر برچسب: , , , , ,

در فرآیند MBR روش‌هاي قديمي فيلتراسيون با فرآيندهاي غشايي پیشرفت کرده است. در اين فرآيندها از غشاهاي نيمه تراوا به عنوان عامل اصلي جداسازي استفاده مي‌شود. فرآيندهايي كه براساس انواع…