آشغالگير-ريز-مکانيکي-دوار-اتوماتيک

آشغالگير ريز مکانيکي

0 نظر برچسب: , , , , , ,

آشغالگير ريز مکانيکي دوار اتوماتيک شرح واحد آشغالگیری فاضلابی که وارد تصفيه‌خانه می‌شود دارای تکه‌های چوب ريشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه ديگر میباشد. جهت حفاظت از تجهيزات و…