آسیاب ومیکسر و بالابر مرغداری-و-گلخانه

آسیاب و میکسر مرغداری

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آساب و میکسر که یکی از مهمترین قسمت های تهیه دان صحبت کنم . اکثر آسیاب های مرغداری ها چکشی که میزان دور موتور اکثر اونها 3000 دوره که این…