رسوبزدائی چیلر جذبی

رسوب زدائی چیلر جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

رسوب زدائی چیلر جذبی یکی از عیوب رایج در چیلرها و از جمله چیلر جذبی و رسوب گرفتگی لوله ها ر سمت آب است بیشترین مقدار رسوب گذاری در مدار…