هشدار ایمنی نشتی گاز

هشدار نشت وسایل گازسوز

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

تغییرات و تعمیرات وسایل گازسوز از جابه جا کردن وسایل گازسوز که مستقیما به لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل…

اتصال آبگرمکن ها

نحوه اتصال آبگرمکن ها

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

نحوه اتصال آبگرمکن ها چه روشی را برای متصل کردن در آبگرمکن به هم پیشنهاد می دهید؟ موازی یا سری؟ بسیار پیش آمده که در برخی از ساختمان ها مجبور…