آرشیو برچسب ها : علل قطع تخم گذاری

تخمگذاری مرغ در حالت ایده آل لازم است که مرغان مادر با کمترین روزهای بدون تخمگذاری بر اساس چرخه ثابت و یکنواختی تخم مرغ تولید کنند. به طور معمول مشاهده می شود که گله های مادر تولیدی معادل ۸۷-۸۵ درصد دارند و به طور دوره ای تولید بعضی از اعضای گله به مدت ۱۴-۱۰ روز […]

error: دزدی ممنوع !!!