ضعف سلول های خورشیدی

ضعف سلول های خورشیدی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

نقاط ضعف سلول های خورشیدی با اینکه انرژی خورشیدی مزایای زیادی دارد ولی بدون عیب و نقص نیست. بزرگترین عیب این انرژی ارتباط مستقیم آن با تابش آفتاب است. در…