چیلر جذبی آب گرم ضد کریستال

چیلر جذبی ضد کریستال

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

چیلر جذبی آب گرم ضد کریستال وسیله ای مناسب برای استفاده در ساختمان های اداری و مسکونی که زیربنای متوسط دارند، می باشد مزایای استفاده از چیلرهای جذبی ضد کریستال…

رسوبزدائی چیلر جذبی

رسوب زدائی چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

رسوب زدائی چیلر جذبی یکی از عیوب رایج در چیلرها و از جمله چیلر جذبی و رسوب گرفتگی لوله ها ر سمت آب است بیشترین مقدار رسوب گذاری در مدار…