جداساز روغن چیلر مارپیچی

جداساز روغن چیلر مارپیچی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

جداساز روغن چیلر مارپیچی روغن به همراه بخار مبرد خروجی از کمپرسور خارج می شود روغن توسط جداکننده روغن از مبرد خارج شده از کمپرسور گرفته می شود.این عملیات میتواند…

اجزاء چیلرهای مارپیچ

اجزا چیلرهای مارپیچ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

اجزا چیلرهای مارپیچ بسیاری از اجزای تشکیل دهنده چیلرهای مارپیچ مشابه اجزای انواع دیگر چیلر هستند.این چیلرهای مارپیچ دوار خاص از یک اواپراتور پوسته و لوله استفاده می کنندکه مبرد…