آرشیو برچسب ها : طرز استفاده از راکتورهای تولیدی گروه دمایار

بسیاری از فرآیندهای تولید مواد و محصولات شیمیایی با تغییر در ماهیت شیمیایی مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد دیگر انجام می پذیرد. این تغییر ماهیت ناشی از واکنش شیمیایی در مواد اولیه بوده که در تجهیزاتی به نام رآکتورها انجام می پذیرد. رآکتورها با توجه به نوع واکنش شیمیایی ، هدف و میزان […]