دیگ کارواش و پکیج آبگرم مخصوص کارواش دمایار

پکیج آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

دیگ کارواش و پکیج آبگرم مخصوص کارواش دیگ های بگرم دمایار دارای توانایی کار با سوخت های گاز و گازوئیل می باشند. توان تولید آبگرم تا دمای بالای هشتاد درجه…

کارواش بخار و کارواش آبگرم دمایار

کارواش آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

پکیج کارواش بخار از این کارواش های بخار برای شستشوی ماشین ها با توجه به مزایای بخار شویی در کارواش های مورد استفاده قرار می گیرد اهمیت ایمنی  دیگ و…