منبع کوئل دار فولادی دمایار

منبع کوئل دار فولادی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

مخازن تولید شده توسط گروه دمایار به صورت استوانه ای عمودی یا افقی مطابق با استاندارد اصولی تولید می گردند. هر کدام از منابع کوئل دار دارای دریچه آدم رو…