ضدعفونی خاک بستر

ضد عفونی کردن خاک

0 نظر برچسب: , , , , ,

ضد عفونی کردن خاک معمولاً خاکهای بسترگل خانه ها دارای بذر علفهای هرز گیاهان انگل ، انواع قارچها و باکتریها مضر و بعضی آفات می باشد لذا برای پیشگیری از…