سختی گیر

ضد رسوب مغناطیسی

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

مشخصات دستگاه ضد رسوب مغناطیسی به شرح ذیل میباشد: مانع از به وجود امدن رسوب بر روی سطوح تجهیزات و تأسیسات – حذت تمام  رسوبات  قبلی موجود بر روی سطوح…