مبدل ها

مبدل ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,
مبدل ها منابع  کویلدار این نوع مبدل ها شامل یک مخزن ذخیره آب و یک یا چند کویل حرارتی می باشند.جنس مخزن باید در مقابل اثر آب مقاوم باشد. ضخامت…