آرشیو برچسب ها : شیر کنترل گاز پایه کلیپسی 90 درجه

شیر کنترل گازساده ـ پایه کلیپسی۹۰درجه متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰ تا ۴۵ درجه بکار برده میشود که خود شامل زانویی قائم ۹۰ درجه – زانویی ۴۵ درجه – زانویی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه – […]

error: دزدی ممنوع !!!