شیر-کنترل-گاز-ساده

شیر کنترل گاز ساده

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل گاز ساده ـ پایه پیچی متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه…