شیر-کنترل-ارتباطی-(پیسوار)

شیر کنترل ارتباطی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

شیر کنترل ارتباطی (پیسوار) متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به صوزت زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90 تا 45…